Voucher

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Voucher SOEMY”

voucherArticolul 1. Organizatorul campaniei
Art.1.1. Campania ”Voucher SOEMY”, este organizată de Asociatia SOEMY Social, cu sediul social in Buftea, Str. Studioului,, nr.2, judetul Ilfov, inregistrata cu nr. 36PJ/30.03.2015 in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor conform Incheierii nr.1821/25.03.2015 emisa de Judecatoria Buftea, cod de inregistrare fiscala 34305727, avand cont nr. RO40RNCB0084145368370001 deschis la BCR – Mihai Bravu, cu birouri si punct de lucru in Bd Basarabiei nr 258 (in incinta complexului ind. Faur), sect 3, Bucuresti
Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală. Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul companiei, www.soemy.ro, conform legislaţiei aplicabile din Romania.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfăşurării.
Art.2.1. Campania promoţională poartă denumirea ”Voucher SOEMY”.
Art.2.2. Campania promoţională se desfăşoară în perioada 01.02.2016 – 01.07.2016, cu posibilitatea de prelungire, pentru produse sI servicii oferite de Asociatia SOEMY Social.
Art.2.3. Valoarea voucherului este inscrisa pe biletul tiparit. Voucherul SOEMY este de doua feluri:
1. in suma fixa ce poate acoperi total sau partial serviciul sau produselor SOEMY
2. in procente de 5-10% din valoarea serviciului sau produselor
Art. 2.4. Voucherul valoric nu se poate converti in bani si nu se poate solicita contra-valoarea acestuia.
Fiecare bilet va contine un cod de bare ce va garanta unicitatea acestuia, eliminand astfel posibilitatea fraudarii.

Articolul 3. Produse participante la campanie
Art.3.1. Obiectul campaniei îl reprezintă toate produsele si serviciile oferite de Asociatia SOEMY Social ce se regasesc si pe www.soemy.ro
Art.3.2. Campania nu se cumuleaza cu nicio alta campanie la achizitia bunurilor in baza carora clientul primeste voucherul si este aplicabila doar produselor si serviciile pe care le ofera Asociatia SOEMY Social.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare
Art.4.1. Voucherul „SOEMY” nu este nominal. De această campanie beneficiază orice persoană juridica sau PFA (Persoana Fizica Autorizata) sau CMI (Cabinet Medical Individual) – inregistrate in Romania, cu conditia sa efectueze o comanda pe site-ul www.soemy.ro , folosind voucherul primit cadou, in perioada mentionata mai sus. La comanda se va anexa, scanat sau fotografiat, voucherul primit (castigat)

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale
Art.5.1. Posesorul voucherului va accesa site-ul www.soemy.ro, si va trimite un mesaj la care va atasa scanat sau fotografiat voucherul SOEMY.
Art. 5.2. Dupa validarea voucherului se va proceda la efectuarea serviciului/ vanzarea produsului, posesorul voucherului platind diferenta din suma totala. Produsele se pot ridica de la punctul de lucru din Bdul. Bararabiei 256, sect 3, Bucuresti  (in incinta parcului ind. Faur- vedeti harta de la sectiunea Contact) . In cazul unei comenzi, in functie de aceasta, se respecta pasii de la Mod de lucru
Art. 5.4. Voucherul poate fi utilizat o singura data pt fiecare utilizator in parte si nu se poate cumula cu un alt voucher sau alte oferte promotionale.

Articolul 6. Limitarea Raspunderii
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:
6.1. Pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei;
6.2. Organizatorul nu va fi obligat sa accepte voucherele falsificate sau deteriorate;
6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se
desfasoara Campania. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda poate refuza utilizarea voucherului;
6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Articolul 7. Taxe si impozite
Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.
Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor fsbricii de mobila www.soemy.ro
Asociatia SOEMY Social nu este platitoare de TVA!

Articolul 8. Litigii
Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania
promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romanesti competente.

Articolul 9. Intreruperea sau prelungirea campaniei promotionale
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site sau comunicare media). Organizatorul poate prelungi campania promotionala cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site sau comunicare media).

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale
Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe site-ul www.soemy.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiei.
Orice contestare având ca obiect campania promoţională “Voucher SOEMY” poate fi depusă la adresa: Asociatia Soemy Social, Bd.. Basarabia 256, sector 3, Bucuresti sau trimisa pe mail la contact@soemy.ro.

Link-uri rapide

Manager, Carmen Vornicu